Моля, прочетете изцяло публикуваната ни Политика за защита на личните данни преди да използвате услугите предлагани от нашия сайт. В случай че не сте съгласни с Условията, моля не използвайте услугите предлагани от сайта.

1. Въведение

Съдържанието в Настоящата политика описва каква лична информация събираме от Вас и как обработваме Вашата лична информация. Тази политика е подготвена съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, осигурява засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.

2. Данни за администратора на лични данни

"Пица Уно" ООД, EИК XXX, със седалище и адрес в гр. Русе, ул. Иван Вазов №26, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Данните за контакт "Пица Уно" ООД са тел: 0892 745 666. По закон дружеството не е задължено да има длъжностно лице по защита на личните данни, затова запитванията относно личните данни следва да бъдат отправяни на посочените телефони за връзка.

3. Правно основание за събиране на лични данни

"Пица Уно" ООД обработва лични данни, които са доброволно предоставени от клиентите при обаждане по телефона, за да направят поръчка за храна. Обработването е необходимо за извършване на доставката по направената от клиента поръча.

4. Цел на събиране на лични данни

"Пица Уно" ООД събира лични данни от своите клиенти, необходими за реализиране на дейността на компанията по изпълнение на доставката по направени поръчки.

5. Какви лични данни събираме

Когато потребител направи поръчка чрез обаждане по телефона, обработваме следните данни:
• Име
• Телефон
• Адрес за доставка

6. Правата на Лицата относно Личните им данни

Имате право:
– да поискате копие от личните си данни
– да проверите точността на съхраняваните лични данни за вас
– да коригирате или допълните личните си данни
– да поискате личната ви информация да бъде изтрита
– да бъдат уведомени за нарушение на сигурността на личните им данни
– Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда – Ако смятате, че са нарушени Ваши права, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да се обърнете към съда

Ще обработим заявката Ви относно лични данни в рамките на 30 дни от датата на получаване на вашата заявка. Заявките ви за изтриване на лични данни ще изпълним в срок от 30 дни, освен ако законодателството на ЕС или българското законодателство не изисква допълнително съхранение.

7. Срок на съхранение на Лични данни

Докато бъде обработена и доставена поръчката на клиента.

8. Непълнолетни лица

Нашите услуги се използва само от лица над 18-годишна възраст, не събираме лични данни на лица под 18-годишна възраст.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни на лице под 18-годишна възраст, ние ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

9. Промени на Политиката за защита на личните данни

Условията в нашата Политика за защита на лични данни могат да се променят периодично. Всички промени ще бъдат публикувани в уебсайта ни pizzauno-bg.com

10. За Връзка с Нас

За възникнали Въпроси и искания относно нашата политика за защита на лични данни, Ако искате да получите достъп, да изтриете или да поправите личната си информация, моля свържете се с нас:
Телефон: 0892 745 666
Адрес: ул. Иван Вазов №26, гр. Русе 7000, "Пица Уно" ООД

Дата на актуализация: 20.06.2022