* Цена на кутия за малка пица е 0,50 лв.
* 28 см = ~ 380 гр.